Gửi tin nhắn

Tin nhắn của bạn cần phải chứa 20 ký tự. Thông báo không thể có nhiều hơn 2000 ký tự
Dòng bắt buộc không được điền
Dòng điền không đúng
Dòng điền không đúng

Túi xách nữ

Túi xách nữ
Nhóm:  Túi da

Mô tả

Sản phẩm: Túi nữ da thật mã số TN1800DT_B
Mã hàng: Tui nu dt 1800_b
Đặc tính:
Giá: 0 VND
Price: 0 USD

Đã nhập: 10.01.2013, Đã cập nhật: 15.07.2013

View in catalog

Hàng của các doanh nghiệp khác

Mô tả

Giá sốt trên [category_genitive] tại Hà Nội (Việt Nam) từ công ty Da LADODA, JSC.